Veiligheid.NL en 52 grdn

VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. En ze monitoren en signaleren ongevallen en letsel en onderzoeken welke vorm van preventie effectief is.

52 grdn heeft de opdracht gekregen om de communicatiemiddelen van VeiligheidNL vorm te geven zodat deze goed leesbaar, overzichtelijk en visueel aantrekkelijk is voor de doelgroep.

 

 

 
 
 
 
 \
 

Lees meer

Website Rijkswaterstaat Getij Grevelingen

 

Om het getij terug te brengen in de Grevelingen wordt er een doorlaat gerealiseerd. Dat geeft een gezonde basis voor een duurzame ontwikkeling van het gehele gebied waarbij maatschappelijke, economische en natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. En die de mogelijkheid biedt om in die doorlaat duurzame energie op te wekken d.m.v. een getijdencentrale.

Lees meer…

Voor dit project ontwikkelen wij de website die als centraal informatiekanaal inzicht geeft in nut en noodzaak maar ook het innovatieve karakter van dit project goed weergeeft. En daar waar natuur leidend is maken we dat uiteraard ook visueel zichtbaar.

Foto: Rubenf [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Lees meer

52 GRDN maakt nieuw design Space Shuttle

De burgemeester van Noordwijk Jan Rijpstra heeft de nieuwe ‘Space Shuttle’ van Space Expo geopend. Samen met directeur Rob van den Berg knipte de burgemeester het lint door en wij reden uiteraard het eerste ritje mee.

 

Lees meer