Concept en creatie culturele spiegels

Je staat oog in oog met een kunstuiting van een Noordwijkse kunstenaar, je ziet jezelf in de spiegel en je bent een met de omgeving. De getoonde kunstuitingen weerspiegelen ook de tijd en de sfeer waarin ze zijn gemaakt en geven meer informatie over de kunstenaar en het kunstwerk. Het visuele schouwspel dat de spiegel oproept, geeft een extra dimensie aan het kunstwerk. De spiegels zijn in opdracht van de gemeente Noordwijk en Noordwijk Marketing ontwikkeld.

Juli ’19

52 grdn voor Rijkswaterstaat

Om het getij terug te brengen in de Grevelingen wordt er een doorlaat gerealiseerd. Een duurzame ontwikkeling waarbij maatschappelijke en economische ontwikkelingen en natuur met elkaar in balans zijn. En de mogelijkheid biedt om duurzame energie op te wekken d.m.v. een getijdencentrale. Voor dit project ontwikkelen wij getijgrevelingen.nl die als centraal informatiekanaal inzicht geeft in nut en noodzaak maar ook het innovatieve karakter van dit project goed weergeeft.

Mei ’19

Foto: Rubenf [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Veiligheid.NL en 52 grdn

VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. En ze monitoren en signaleren ongevallen en letsel en onderzoeken welke vorm van preventie effectief is. 52 grdn heeft de opdracht gekregen om de communicatiemiddelen van VeiligheidNL vorm te geven zodat deze goed leesbaar, overzichtelijk en visueel aantrekkelijk is voor de doelgroep.

Feb.’19