Om het getij terug te brengen in de Grevelingen wordt er een doorlaat gerealiseerd. Dat is een duurzame ontwikkeling van het gebied waarbij maatschappelijke, economische en natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. En de mogelijkheid biedt om in die doorlaat duurzame energie op te wekken d.m.v. een getijdencentrale. Voor dit project ontwikkelen wij de website die als centraal informatiekanaal inzicht geeft in nut en noodzaak maar ook in het innovatieve karakter van dit project goed weergeeft.

Foto: Rubenf [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons