Om het getij terug te brengen in de Grevelingen wordt er een doorlaat gerealiseerd. Een duurzame ontwikkeling waarbij maatschappelijke en economische ontwikkelingen en natuur met elkaar in balans zijn. En de mogelijkheid biedt om duurzame energie op te wekken d.m.v. een getijdencentrale. Voor dit project ontwikkelen wij getijgrevelingen.nl die als centraal informatiekanaal inzicht geeft in nut en noodzaak maar ook het innovatieve karakter van dit project goed weergeeft.

Mei ’19

Foto: Rubenf [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons