Op oorlogspad in het waddengebied

De vraag die aan ons is voorgelegd gaat over het bedenken, ontwerpen en implementeren van een huisstijl. Het onderwerp van de huisstijl is de Atlantikwall in het noorden van Nederland, met name de drie Waddenprovincies. Een viertal objecten, in respectievelijk drie provincies en op een van de eilanden, dient als focus om de verbindende huisstijl op toe te passen. Het doel is om bezoekers (een brede doelgroep met een meer dan gemiddelde interesse in cultuurhistorie en affiniteit met WOII-erfgoed) aan het Waddengebied te attenderen op dit omstreden deel van de Nederlandse geschiedenis, de verhalen die erachter schuil gaan en de ingrepen die nog zichtbaar zijn in het landschap. De herkenbaarheid van de huisstijl moet er uiteindelijk aan bijdragen dat de nieuwsgierigheid van bezoekers wordt gewekt, voordat zij al ter plekke op vakantie zijn en juist om die reden het gebied willen bezoeken.

 

Voorstel

Ons voorstel is gebaseerd op het landschap als drager en verbinder. De sporen van het verleden bevinden zich in het duin-, wad- en strandlandschap. Het speuren naar deze sporen laat de bezoeker in eerste instantie kennismaken met de natuur. De nieuwsgierigheid naar de achterliggende oorlogsverhalen en de letterlijkheid van het pad en de plek waar je deze kunt vinden, heeft geleid tot de keuze van de pay-off. 

De call for action brengen wij tot uitdrukking in de pay-off  ‘op oorlogspad’, waarbij wandelaars en kinderen onze inspiratiebron waren. Wij zien voor ons dat avontuurlijke en stoere gezinnen, maar ook scholen en wandelaars zich aangetrokken voelen tot dit enigszins mysterieuze oorlogspad in het waddengebied.

Voor het beeldmerk hebben wij ons laten inspireren door de duintoppen, het droogvallende wad en de beginletter van Atlantikwall. De subtiele, afgeronde driehoeksvorm krijgt diepte door de toepassing van 5 hoogtelijnen, die verwijzen naar de 5 jaren waarin Nederland is bezet door de Duitsers. De scherpe hoek aan de rechterzijde symboliseert het omslaan van een pagina, waarmee steeds weer een nieuw verhaal aan het licht komt.

Voor de hoofdkleur van de huisstijl zijn wij geïnspireerd door het landschap. De zachte kleur van duinen, strand en droogvallend wad. De donkere tonen die wij – waar nodig – gebruiken, leveren een contrast dat refereert aan de donkere tijden voor Nederland waarin de Atantikwall is gebouwd.

De letter die wij voorstellen is strak en hoekig. Dit refereert aan het stoere en stugge en is een afgeleide van hoekige oorlogsrestanten zoals de antitankblokken. Net als het contrasterende gebruik van geel en zwart creëren wij daarmee een spanning tussen de feminiene, zachte ronde lijnen van het beeldmerk en de masculiene, strakke vormen van de typografie. Door de letter open en smal te houden, is de typografie toch toegankelijk.

In het beeldmerk introduceren wij het lijnenspel van de 5 hoogtelijnen. Hiermee geven wij invulling aan de verbindingen tussen de verschillende Atlantikwall-locaties in het Waddengebied. Het is een bijna geografische onderlegger die in alle uitingen kan worden toegepast.

Verder introduceren wij het gebruik van getallen. De getallen staan voor specifieke bunkernummers die zich in het gebied bevinden. De getallen kunnen op verschillende manieren worden toegepast in de communicatiemiddelen. Vooral de meer technisch onderlegde en in het militairerfgoed geïnteresseerde krijgt een gevoel van herkenning wanneer de getallen juist worden gebruikt.